Aktualnie znajdujesz się: Strona główna >> Certyfikaty
Blok informacyjny


Intra GPS 2006
jest autorskim systemem zarządzania naszą flotą poprzez lokalizacje gps            i wizualizacje położenia pojazdów na mapie cyfrowej.

Wdrażając program innowacyjny, otrzymaliśmy wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Konkurencyjność Przedsiębiorstw.

Certyfikaty

Firma INTRA S.A. posiada wszystkie wymagane certyfikaty jakości :

- ISO 9001:2008

Co 3 lata poddajemy się badaniu SQAS - europejski system oceny bezpieczeństwa i jakości prowadzonych działań operacyjnych.
W ostatnim badaniu uzyskaliśmy wysoki wynik: 96 % 

Najnowsze badanie w zakresie usług transportowych SQAS Transport Service zaplanowano na wrzesień 2013.


Rozszerzenie działalności o magazynowanie i usługi mycia naczep skłoniło nas do przeprowadzenia badań SQAS w obu dziedzinach:

- SQAS Tank Cleaning

- SQAS Packaged Warehouse 

Niedawno wdrożyliśmy ECD (Europejski Dokument Mycia) i poddaliśmy naszą myjnię audytowi w tym zakresie.

 

Inne certyfikaty:

 

GMP B4.1